Os paxaros de Mans de Ouro

Aqui están Mans de Ouro e Mans de Prata no taller de recyclaxe. Un programa para tele de Babaluva teatro cos Quinquillans e Lúa films. Unha boina cunha bolsa de plástico!

Recycling workshop for TV! A beret made of a plastic bag!

E os paxaros feitos por elas con botes! And birds they made from plastic bottles!

%d bloggers like this: